Nässköljning – en av Hatha yogans reningstekniker

Av Christian Möllenhoff

– Nässköljning, eller jala neti, hör till Hatha yogans reningstekniker. Det handlar om att skölja näsan med ljummet saltvatten. Nässköljning hjälper dig att hålla näsan i god form och alla och envar kan dra nytta av denna metod.


Fördelar med nässköljning
Många använder nässköljning för att behandla förkylning, snuva och allergiska reaktioner. Genom att använda neti regelbundet är det möjligt att minska både risken att dra på sig en förkylning och tiden det tar att bli av med den, detta har visats i vetenskapliga undersökningar.

Det är lätt att skölja näsan om man använder en nässköljningskanna speciellt konstruerad för detta ändamål. Jag rekommenderar en kanna som heter NoseBuddy. Man andas genom munnen och häller helt enkelt vattnet in genom den ena näsborren och låter det rinna ut genom den andra. Vattnet sköjer hela näshålan. Slem, damm, smuts och bakterier sköljs på så vis ut. Det är uppfriskande, näsan öppnas upp och man andas bättre efteråt.

I yoga traditionen
Yoga utövare använder nässköljning för att hålla näsan öppen och i bra form för att bättre kunna utöva andningsövningar, pranayama. Neti är beskrivet i hatha yogans källskrifter. I traditionen finns två varianter : jala neti där man sköljer med vatten, och sutra neti där man för in ett vaxklätt snöra genom näsan. Enligt Hatha Yoga Pradipika så utvecklar neti klärvoajans och leder till att anja chakra väcks.


Nässköljning inom sjukvården
Nässköljning är inte bara känt inom yoga traditionen. Sedan ett antal årtionden rekommenderas det mer och mer av läkare.

För några år sedan fick jag möjlighet att tala med professor Pär Stjärne, dåvarande chef på öron-näsa-hals kliniken på Karolinska sjukhuset. Sedan 20 år tillbaka rekommenderar han nässköljning till alla sina patienter. 

Ur ett medicinskt perspektiv förklarar han, så dämpar nässköljning inflammation i näsans slemhinna. När slemhinnan irriteras utlöses kroppen försvars relex ; näsan börjar rinna i ett försök att göra sig av med det som orsakar inflammationen.

Slemhinnan och flimmerhåren
På ytan av näsans slemhinna, i bihålorna, bronkerna och i örontrumpeten finns de mikroskopiska flimmerhåren. Med en böljande rörelse transporterar de bort slem, damm, virus och bakterier från hela andningsapparaten. Det är tack är tack vare flimmerhåren som näsans slemhinnor hålls vid god hälsa.

Bild : slemhinna 1.

Hälsosam slemhinna. Slemhinnans yta är täckt av flimmerhår.
Slemhinna i dåligt tillstånd. Des flesta flimmerhår är döda.

Vid en ihållande inflammation dör flimmerhåren vilket försvagar slemhinnans förmåga till självläkning. Men tack vare neti så kan enlig Pär Stjärne den onda cirkeln brytas eftersom nässköljning stimulerar tillväxten av de celler som bär flimmerhåren.

Dessutom gör neti att pH värdet i slemhinnorna förblir gynnsamt. Om pH värdet (syra/bas balansen) faller till en för låg nivå kan virussjukdomar annars få fotfäste och leda till infektion. Man blir förkyld. 

Bihåleinflammation
Bihålorna är ihåliga utrymmen i skallbenet bakom ansiktet. Vid nässköljning blir dessa inte direkt nådda av vattnet. Jag frågade Pär Stjärne om nässköjing ändå kunde vara bra vid bihåleinflammation.

Absolut, bekräftade han, särskilt vid kronisk bihåleinflammation. Eftersom slemhinnorna i näsan och bihålorna är del av samma system så påverkar de varandra. Bättre hälsa i näshålan ger bättre hälsa i bihålorna. Han menar dessutom att det är vid just kronisk bihåleinflammation som effekten av nässköljning är som störst.

Eftersom nässköljning avlägsnar slem är det också bra för att hålla passagerarna till bihålorna öppna. Man kan spekulera i att detta i sig bidrar till att läka inflammerade bihålor, men i dagsläget finns ingen forskning som stöder den hypotesen.

Torr luft, näsblod och föroreningar
Nässköljning fuktar slemhinnorna. Det är särskilt fördelaktigt för personer som tillbringar mycket tid inomhus i miljöer med modern motordriven ventilation. Den torra luft som ventilation ger torkar ut slemhinnorna och gör dem svaga och mottagliga för inflammation.  

Vidare så är nässköljning enligt professor Stjärne det bästa sättet att behandla näsblod. Neti är att föredra framför att bränna såren som är en annan vanlig behandling. Det beror på att bakterier kan få fotfäste under sårskorpan som bildas ovanpå brännsåret och förhindra att det läks. Nässköljning å andra sidan löser upp sårskorpor och spolar ut bakterierna.

Naturligtvis är nässköljning också användbart för personer som vistas i dammiga miljöer eller i en förorenad storstad. 


Andas genom näsan
Näsan filtrerar luften vi andas och anpassar luftens temperatur och fuktighet innan den kommer ned i lungorna. Modern forskning har visat att när man andas med näsan så följer en gas som bildas i bihålorna med inandningsluften ned i lungorna. Gasen som kallas kvävemonoxid har egenskapen att utvidga alveolerna vilket gör att de absorberar mer syre.

När man andas genom näsan behåller kroppen dessutom i större utsträckning fuktigheten i utandningsluften.

Att andas genom munnen å andra sidan försämrar nattsömnen vilket kan medföra problem med sviktande koncentration och försvagad hälsa. Nässköljning hjälper personer som har tagit för vana att andas genom munnen på grund av täppt näsa.


Inga kontraindikationer
Trots alla positiva effekter av nässköljning möter jag ibland personer som är rädda att skölja näsan. Jag hittar samma slags rädsla i text på internet. Därför frågar jag professor Stjärne ifall det enligt honom finns tillfällen då man bör undvika nässköljning? Jag får ett tydligt svar.

-Nej. Det finns ingen anledning att inte skölja näsan, säger han.

Däremot är det såklart viktigt att använda rent vatten. Men man behöver inte överdriva. Drickbart kranvatten duger gott och det är onödigt att koka det såvida man inte befinner sig på en plats där vattenkvaliteten inte är säkrad, till exempel i ett land som Indien.

Att hålla nässköljningskannan ren är också viktigt. Man måste skölja den väl efter var användning och diska den flera gånger i veckan, helst i en diskmaskin.


När är det bäst att skölja näsan och hur ofta bör man skölja?
För en varaktig effekt så är det viktigt att skölja regelbundet. Det är många som sköljer näsan som en del av sin personliga hygien på morgonen. Andra sköljer både morgon och kväll.


Saltet och dess koncentration
Man sköljer med fysiologiskt saltvatten. Det vill säga vatten som har samma salthalt som det i blodet, alltså 0,9%. För att dra fördel av nässköljningens goda egenskaper är det viktigt att respektera denna salthalt. Men NoseBuddy kannan, som jag rekommenderar, är det lätt att göra det eftersom den levereras med en måttsked. Har man en kanna utan måttsked kan man väga saltet på en brevvåg. 9 gram salt till en liter vatten.

Om salthalten inte är den rätta eller om vattnet är för kallt eller för varmt så irriteras slemhinnorna och sköljningen kan till och med vara smärtsam. Vattnet ska hålla 37 grader. För att få rätt temperatur ska vattnet vara lite varmare en fingrarna.

Det bästa är att använda rent salt (natrium klorid) utan jod eller antiklumpmedel men det går med vanligt bordssalt också. Det är bäst att välja ett finkornigt salt då det snabbare löses upp än grovkornigt. Havssalt kan användas men vissa personer kan bli irriterade av pollenspår som kan finnas i denna slags salt. Däremot kan man inte använda saltersättning.

Använd ett salt som är så rent som möjligt. Bergssalt och kemiskt salt kan användas. Jag rekommenderar inte havssalt då det irriterar slemhinnorna hos vissa.  

Det finns salt som säljs speciellt för nässköljning. I sådant salt är det ofta tillsatt en aning bikarbonat. Bikarbonat är en buffer som gör att vattnet lättare löser upp slem, snor och sårskorpor. Man kan tillsätta bikarbonat själv om man vill (ungefär 2ml per liter vatten) men det är inte obligatoriskt och de flesta som sköljer näsan gör det inte.  

Oljor och örter
För att smörja slemhinnorna så kan man tillsätta några droppar olja i vattnet. En mild olja som mandelolja är att föredra. I detta fall är det lämpligt att droppa ned oljan i kannans pip. På så sätt följer oljan med det första vattnet in i näsan. Droppar man ned oljan i själva kannan riskerar den att bli kvar då den kommer att fastna på kannans innerväggar.

Inom ayurveda finns det variationer av nässköljning där man sköljer näsan med avkok av örter. Dock alltid med rätt salthalt i vattnet.

Att torka näsan
När man har gjort neti måste man torka näsan. Gör man inte det finns det vatten kvar som kan rinna ut vid ett senare, ofta olägligt tillfälle. Därför finns det lätta övningar tack vare vilka man får ut det kvarvarande vattnet genom näsan.

Läs broschyren om NoseBuddy för detaljerade instruktioner om dessa tork övningar.

Om författaren
Christian Möllenhoff är en erfaren yoga och meditationslärare och instruktörs utbildare. Han fick sin utbildning hos Swami Janakanda samtidigt som Vigyana Shakti i början av 2000 talet. I dag bor och undervisar han i Paris i Frankrike. Han undervisar även online på sin yoga sajt Forceful Tranquility.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *