Meditation

Vi undervisar i två olika meditationstekniker, Antar Mauna – Inre Stillhet och Vishuddhi Shuddhi – Energins Källa meditationen.

Man blir introducerad till båda meditationsmetoderna redan på en vanlig yoga- och meditationskurs. Men där hinner vi bara gå igenom dom första stegen av meditationerna. Om man vill lära sig hela från grunden ska man delta en hel meditationskurs.

Båda meditationstekniker lär du dig på en och samma kurs!
Kursen är 12 gånger och varje lektion innehåller teori, guidad avspänning och meditation.

Nästa meditationskurs börjar på tisdag den 22/9 kl. 18.45. 

Kursen är två gånger i veckan, på tisdagar och onsdagar kl. 18.45 – 21.00. Lärare är Vigyana Shakti.

Du kan delta kursen i en grupp i yogarummet eller följ lektionen hemifrån via ZOOM Livesändning. Zoom kursdeltagare och heltids studerande, arbetslösa eller pensionärer får 20% rabatt av den fulla kursavgiften. Läs mer

Prova på meditation innan kursstart:
tisdag den 15/9 kl. 18.45-21.00

Obs! Eftersom alla våra lektioner Livesänds via Zoom, spelar vi in varje lektion. Det betyder att om man inte kan delta på vissa dagar kan man få en länk till inspelningen efter lektionen och då kan du se på klassen i den tiden som passar dig.

Meditation inre ro

Hur uppnår man inre ro?

Låt oss föreställa oss en varm och stillsam sommarkväll ute i naturen. Det finns inte ett enda moln på den blå himlen och solen håller på att gå ned. Vi promenerar förbi en sjö och plötsligt lägger vi märke till att det är någon som sitter på bryggan som sträcker sig långt ut i sjön. Det ser ut som om personen sitter i någon form av meditationsställning med ansiktet riktat mot solen, med slutna ögon och med ett leende på läpparna. Hmm… tänker vi, det är kanske en som mediterar.

Jo, kanske. Men jag tvivlar.
Varför? Tänker du.
Därför att en äkta meditation är – neutral. Vad menar jag med det?

Att se någon sitta och le under meditationen visar oftast att personen har förlorat sig i sina tankar. Förmodligen kommer hon/han inte gå så djupt i sin meditation och kommer kanske t.o.m. vara mer spänd efter meditationen än innan. Vilket ju är synd för att syftet med en meditation är att komma ner i varv och nå en inre ro. Men hur kommer man till den inre ron?

För det första, om man nu är ute efter att lära sig att meditera på riktigt ska man hitta en lärare som har flerårig erfarenhet inom ämnet. Någon som kan guida en på ett metodiskt sätt om man vill uppleva den djupgående verkan av meditationen.

I en riktig meditation tänker man varken positiva eller negativa tankar utan man bara ”är” där och följer en teknik steg för steg. Genom att följa själva meditationstekniken spänner hjärnan och kroppen av och det är då man kan komma in i det avspända tillståndet.

Här nedan kan du läsa om två olika meditationsmetoder vi undervisar i.

Meditation Antar Mauna – Inre Stillhet

I Inre stillhets meditationen tränar man sin förmåga att uppleva och ”se” sinnets olika tillstånd. Med en neutral attityd låter man sinnet uttrycka sig utan att identifiera sig med dess innehåll. Denna tekniken lär man sig att använda medan man mediterar men man kan också ha mycket nytta av den i det vardagliga livet.

Sinnet är aktivt hela tiden och vill gärna distrahera oss. Men med denna meditationsmetoden lär man känna sinnets mönster och vad den har för vanor. Genom att följa meditationens olika steg ändras ens tillstånd så att oro och bekymmer inte längre kan hålla sig fast och istället blir man uppfylld av en djup inre ro.

Meditationen Inre stillhet har 7 steg.

Meditation inre stillhet

Meditation och traditionen

”Jag har haft tur att lära mig flera avspännings- och meditationstekniker från min lärare Swami Janakananda, grundare av Skandinavisk Yoga och Meditationsskola här i Norden. Han har bevarat den ursprungliga traditionen i sin undervisning så som han lärde sig den från sin lärare Swami Satyananda i Indien. Traditionen som han nu har fört vidare i 50 år. Han har utbildat många yogalärare inom skolan och inspirerat människor inte bara här i Nordeuropa men i hela världen.”

Vigyana Shakti

Swami Janakananda

Swami Janakananda

Swami Satyananda

Swami Satyananda

Meditation Energiens Källa

Meditation Vishuddhi Shuddhi – Energins Källa

Här har vi en helt annan meditationsform än den ovan nämnda.

Energins källa meditationen bygger på en andningteknik som heter ujjayi pranayama – betyder psykisk andning. Här andas man långsamt och djupt in och ut med ett lätt viskande ljud i halsen och håller andan en liten stund efter varje inandning och utandning. Denna andningsteknik frigör spänningar i kroppen och sinnet och man upplever större klarhet och bättre koncentrations-förmåga.

I själva meditationen lär man känna kroppens olika energiströmmar – så kallade passager och använder även ett mantra för att fördjupa effekten.