Nässköljning – en av Hatha yogans reningstekniker

Av Christian Möllenhoff

– Nässköljning, eller jala neti, hör till Hatha yogans reningstekniker. Det handlar om att skölja näsan med ljummet saltvatten. Nässköljning hjälper dig att hålla näsan i god form och alla och envar kan dra nytta av denna metod.


Fördelar med nässköljning
Många använder nässköljning för att behandla förkylning, snuva och allergiska reaktioner. Genom att använda neti regelbundet är det möjligt att minska både risken att dra på sig en förkylning och tiden det tar att bli av med den, detta har visats i vetenskapliga undersökningar.

Det är lätt att skölja näsan om man använder en nässköljningskanna speciellt konstruerad för detta ändamål. Jag rekommenderar en kanna som heter NoseBuddy. Man andas genom munnen och häller helt enkelt vattnet in genom den ena näsborren och låter det rinna ut genom den andra. Vattnet sköjer hela näshålan. Slem, damm, smuts och bakterier sköljs på så vis ut. Det är uppfriskande, näsan öppnas upp och man andas bättre efteråt.

I yoga traditionen
Yoga utövare använder nässköljning för att hålla näsan öppen och i bra form för att bättre kunna utöva andningsövningar, pranayama. Neti är beskrivet i hatha yogans källskrifter. I traditionen finns två varianter : jala neti där man sköljer med vatten, och sutra neti där man för in ett vaxklätt snöra genom näsan. Enligt Hatha Yoga Pradipika så utvecklar neti klärvoajans och leder till att anja chakra väcks.


Nässköljning inom sjukvården
Nässköljning är inte bara känt inom yoga traditionen. Sedan ett antal årtionden rekommenderas det mer och mer av läkare.

För några år sedan fick jag möjlighet att tala med professor Pär Stjärne, dåvarande chef på öron-näsa-hals kliniken på Karolinska sjukhuset. Sedan 20 år tillbaka rekommenderar han nässköljning till alla sina patienter. 

Ur ett medicinskt perspektiv förklarar han, så dämpar nässköljning inflammation i näsans slemhinna. När slemhinnan irriteras utlöses kroppen försvars relex ; näsan börjar rinna i ett försök att göra sig av med det som orsakar inflammationen.

Slemhinnan och flimmerhåren
På ytan av näsans slemhinna, i bihålorna, bronkerna och i örontrumpeten finns de mikroskopiska flimmerhåren. Med en böljande rörelse transporterar de bort slem, damm, virus och bakterier från hela andningsapparaten. Det är tack är tack vare flimmerhåren som näsans slemhinnor hålls vid god hälsa.

Bild : slemhinna 1.

Hälsosam slemhinna. Slemhinnans yta är täckt av flimmerhår.
Slemhinna i dåligt tillstånd. Des flesta flimmerhår är döda.

Vid en ihållande inflammation dör flimmerhåren vilket försvagar slemhinnans förmåga till självläkning. Men tack vare neti så kan enlig Pär Stjärne den onda cirkeln brytas eftersom nässköljning stimulerar tillväxten av de celler som bär flimmerhåren.

Dessutom gör neti att pH värdet i slemhinnorna förblir gynnsamt. Om pH värdet (syra/bas balansen) faller till en för låg nivå kan virussjukdomar annars få fotfäste och leda till infektion. Man blir förkyld. 

Bihåleinflammation
Bihålorna är ihåliga utrymmen i skallbenet bakom ansiktet. Vid nässköljning blir dessa inte direkt nådda av vattnet. Jag frågade Pär Stjärne om nässköjing ändå kunde vara bra vid bihåleinflammation.

Absolut, bekräftade han, särskilt vid kronisk bihåleinflammation. Eftersom slemhinnorna i näsan och bihålorna är del av samma system så påverkar de varandra. Bättre hälsa i näshålan ger bättre hälsa i bihålorna. Han menar dessutom att det är vid just kronisk bihåleinflammation som effekten av nässköljning är som störst.

Eftersom nässköljning avlägsnar slem är det också bra för att hålla passagerarna till bihålorna öppna. Man kan spekulera i att detta i sig bidrar till att läka inflammerade bihålor, men i dagsläget finns ingen forskning som stöder den hypotesen.

Torr luft, näsblod och föroreningar
Nässköljning fuktar slemhinnorna. Det är särskilt fördelaktigt för personer som tillbringar mycket tid inomhus i miljöer med modern motordriven ventilation. Den torra luft som ventilation ger torkar ut slemhinnorna och gör dem svaga och mottagliga för inflammation.  

Vidare så är nässköljning enligt professor Stjärne det bästa sättet att behandla näsblod. Neti är att föredra framför att bränna såren som är en annan vanlig behandling. Det beror på att bakterier kan få fotfäste under sårskorpan som bildas ovanpå brännsåret och förhindra att det läks. Nässköljning å andra sidan löser upp sårskorpor och spolar ut bakterierna.

Naturligtvis är nässköljning också användbart för personer som vistas i dammiga miljöer eller i en förorenad storstad. 


Andas genom näsan
Näsan filtrerar luften vi andas och anpassar luftens temperatur och fuktighet innan den kommer ned i lungorna. Modern forskning har visat att när man andas med näsan så följer en gas som bildas i bihålorna med inandningsluften ned i lungorna. Gasen som kallas kvävemonoxid har egenskapen att utvidga alveolerna vilket gör att de absorberar mer syre.

När man andas genom näsan behåller kroppen dessutom i större utsträckning fuktigheten i utandningsluften.

Att andas genom munnen å andra sidan försämrar nattsömnen vilket kan medföra problem med sviktande koncentration och försvagad hälsa. Nässköljning hjälper personer som har tagit för vana att andas genom munnen på grund av täppt näsa.


Inga kontraindikationer
Trots alla positiva effekter av nässköljning möter jag ibland personer som är rädda att skölja näsan. Jag hittar samma slags rädsla i text på internet. Därför frågar jag professor Stjärne ifall det enligt honom finns tillfällen då man bör undvika nässköljning? Jag får ett tydligt svar.

-Nej. Det finns ingen anledning att inte skölja näsan, säger han.

Däremot är det såklart viktigt att använda rent vatten. Men man behöver inte överdriva. Drickbart kranvatten duger gott och det är onödigt att koka det såvida man inte befinner sig på en plats där vattenkvaliteten inte är säkrad, till exempel i ett land som Indien.

Att hålla nässköljningskannan ren är också viktigt. Man måste skölja den väl efter var användning och diska den flera gånger i veckan, helst i en diskmaskin.


När är det bäst att skölja näsan och hur ofta bör man skölja?
För en varaktig effekt så är det viktigt att skölja regelbundet. Det är många som sköljer näsan som en del av sin personliga hygien på morgonen. Andra sköljer både morgon och kväll.


Saltet och dess koncentration
Man sköljer med fysiologiskt saltvatten. Det vill säga vatten som har samma salthalt som det i blodet, alltså 0,9%. För att dra fördel av nässköljningens goda egenskaper är det viktigt att respektera denna salthalt. Men NoseBuddy kannan, som jag rekommenderar, är det lätt att göra det eftersom den levereras med en måttsked. Har man en kanna utan måttsked kan man väga saltet på en brevvåg. 9 gram salt till en liter vatten.

Om salthalten inte är den rätta eller om vattnet är för kallt eller för varmt så irriteras slemhinnorna och sköljningen kan till och med vara smärtsam. Vattnet ska hålla 37 grader. För att få rätt temperatur ska vattnet vara lite varmare en fingrarna.

Det bästa är att använda rent salt (natrium klorid) utan jod eller antiklumpmedel men det går med vanligt bordssalt också. Det är bäst att välja ett finkornigt salt då det snabbare löses upp än grovkornigt. Havssalt kan användas men vissa personer kan bli irriterade av pollenspår som kan finnas i denna slags salt. Däremot kan man inte använda saltersättning.

Använd ett salt som är så rent som möjligt. Bergssalt och kemiskt salt kan användas. Jag rekommenderar inte havssalt då det irriterar slemhinnorna hos vissa.  

Det finns salt som säljs speciellt för nässköljning. I sådant salt är det ofta tillsatt en aning bikarbonat. Bikarbonat är en buffer som gör att vattnet lättare löser upp slem, snor och sårskorpor. Man kan tillsätta bikarbonat själv om man vill (ungefär 2ml per liter vatten) men det är inte obligatoriskt och de flesta som sköljer näsan gör det inte.  

Oljor och örter
För att smörja slemhinnorna så kan man tillsätta några droppar olja i vattnet. En mild olja som mandelolja är att föredra. I detta fall är det lämpligt att droppa ned oljan i kannans pip. På så sätt följer oljan med det första vattnet in i näsan. Droppar man ned oljan i själva kannan riskerar den att bli kvar då den kommer att fastna på kannans innerväggar.

Inom ayurveda finns det variationer av nässköljning där man sköljer näsan med avkok av örter. Dock alltid med rätt salthalt i vattnet.

Att torka näsan
När man har gjort neti måste man torka näsan. Gör man inte det finns det vatten kvar som kan rinna ut vid ett senare, ofta olägligt tillfälle. Därför finns det lätta övningar tack vare vilka man får ut det kvarvarande vattnet genom näsan.

Läs broschyren om NoseBuddy för detaljerade instruktioner om dessa tork övningar.

Om författaren
Christian Möllenhoff är en erfaren yoga och meditationslärare och instruktörs utbildare. Han fick sin utbildning hos Swami Janakanda samtidigt som Vigyana Shakti i början av 2000 talet. I dag bor och undervisar han i Paris i Frankrike. Han undervisar även online på sin yoga sajt Forceful Tranquility.

Det kommer av sig själv...

Den här bilden som du ser ovan tog jag ett tag sedan i Malmö på Ribersborgs-stranden av en av våra yogaeleven. Jag ville ta en lite annorlunda meditationsbild, med fiskmåsar i bakgrunden.

Om du studerar på bilden lite ser du varifrån vinden kommer och hur måsarna låter vinden att bära sig i luften och det gjorde dom en stund innan dom bestämde sig att hitta den rätta brödbiten bakom den mediterande modellen (som modellens 5 årig dotter assisterade oss med) och sedan flög dom iväg.

Vad jag som fotograf (och yogalärare) ville förmedla här är att se måsarna bakom och ovanför den mediterande modellen som dina tankar!

Det är naturligt att ha tankar

Det är naturligt att ha tankar och du ska tillåta alla tankar att uttrycka sig och inte pröva undertrycka dom. För att tankar skapar känslor och om man prövar undertrycka det negativa som dyker upp då och då så kan det komma en liten emotionell explosion en dag…

När man mediterar är det möjligt att låta tankarna (måsarna) att sväva runt i huvudet utan att man involverar sig i dom. I meditationen lär man sig att SE tankarna som något som du betraktar utifrån.

Så hur vet man i meditationen att nu ser jag på mina tankar (måsar)? Svaret är mycket lätt – när du har tränat på att se på dina tankar i meditationen känner du en lätt känsla i dig – en behaglig tomhets känsla i huvudet/sinnet och du blir mer och mer avspänd (ibland en aning sömnig så att huvudet börjar nicka till) och upplever inre stillhet.

Tankarna är som måsarna på bilden, dom kommer och går, ibland dyker upp bara en tanke och ibland många på en gång, allt beror på vad du har upplevt just innan du började med meditationen.

Är jag nu involverad i en tanke?

När jag mediterar hur vet jag att nu har jag involverat mig i en tanke? Då upplever du spänning i huvudet och kroppen känns rastlös, du har svårt att sitta still för att plötsligt upptäcker du att nu kliar det någonstans eller nu gör det ont i knäet… men allt det här är psykisk… det betyder att du blev involverad i en tanke och det skapade en fysisk reaktion i kroppen.

Därför är det bra att följa med en meditationsteknik som hjälper dig steg för steg att komma närmare till inre stillhet. Genom att praktisera en och samma teknik regelbundet känner du hur du blir bättre och bättre på det och får mer och mer ut av meditationen.

Men kärleken…

När det gäller meditation har jag fått en fråga en gång: ”Men hur kommer kärleken in i det hela? Du pratar alltid om spänningar, stress och oro.”

Ja det stämmer, det gör jag. Det för att – KÄRLEKEN KOMMER AV SIG SJÄLV – men först måste man jobba med sig själv lite, och lära känna sig själv. Det kan man göra på flera olika sätt men yoga och meditation är en av dom bästa verktygen som kan hjälpa till i den processen. OCH när du har släppt spänningar och oro från kroppen och sinnet – följer stillheten och kärleken med av sig själv för att du kommer kontakt med något djupare i dig själv – som kärlek, närvaro, att jag är.

Vigyana Shakti

Yoga Meditation i Malmö

Av dom femhundra personerna jag skickar en nyhetsmail till varje gång kommer några av er vara väldigt intresserade av ämnet jag ska skriva om nu. Några av er har säkert hört om det, några av er praktiserar det redan och några av er får veta om det första gången nu.

En månad sedan hade jag ett Skype möte med en riktigt speciell engelsman som är vid 70 års åldern och har hunnit skriva 18 böcker under sin livstid. Jag hade en väldigt spännande samtal med honom om olika ämnen och vi pratade även om meditation och visualisering. Jag kontaktade honom för att jag hade en väldigt specifik fråga (vilket jag inte kommer avslöja här) och han var så professionell på sättet hur han var och gav mig jätte enkla råd till det jag undrade över. Men han höll huvud fokus bara på en sak och han frågade mig på ett väldigt engelskt sätt ”Darling, do you know what means Law of attraction?” och jag svarade kort ”That you attract what you are.” och han sade ”Yes thats right darling and you can practise Law of attraction with anything you want to achive or change in your life.”

…och jag blev introducerad till en författare och föredragshållare Esther Hicks i ämnet Law of attraction.

Det att vi dras till människor och situationer som liknar oss själva skulle jag tro att dom flesta är medvetna om. Något jag i alla fall lärde mig om vid 18 års åldern att likasinnade dras till varandra även om ibland känns det som att man tänker ”Men vi är så olika…”.

Men vad gör du om du är i en livssituation just nu eller omger dig med vissa människor som påverkar dig negativt på något sätt?

Där kommer ”Law of attraction” in i bilden. För att om du vill ändra din situation eller något som du inte är nöjd med måste du ändra din egen ”vibration” i dig själv.

För dig som har gjort yoga (eller på väg att börja med det) är det lättare att förstå hur man kan ändra sin vibration i kroppen. Det DU känner och tänker skickar du ut till andra och det är också det du får tillbaka. Så om du är missnöjd med något kommer du troligtvis dras till människor som är lika missnöjda med ämnet som du. Men när du släpper motståndet och ändrar din vibration din energi i kroppen följer sinnet med och då börjar det att ske ändringar.

Varför jag skriver om allt detta är att jag vill introducera dig med till Attraktionslagen och att om du praktiserar yoga och meditation kan du ändra din tillstånd/vibration mycket snabbare. Något som sker med dig faktiskt varje gång du går från vår lektion. Våra lektioner, så som det är uppbyggt är som en rensnings ritual för kroppen och sinnet. Det vet jag från mig egen erfarenhet både som yogautövare men även som lärare för att det är mycket ofta jag ser mina elever lämna yogarummet med färg på kinderna och med klara och utvilade ögon. Klarhet – är det inte det bästa som finns?!

Så när du har ändrat din inre mentala tillstånd kommer du i kontakt med din energins källa – med din Vortex som Esther Hicks kommer att prata om i den här videon.

Jag kommer nog skicka lite videos till om Esther Hicks och Law of attraction men tar en video i taget (det finns jätte mycket på you tube men jag väljer det som är kortare och lättare för oss som håller på med yoga att förstå). För att jag tror starkt på att många av dom som kommer till vår yogaskola kommer tycka om det här ämnet.

Innan du börjar se och lyssna på det så ska du veta att Esther Hicks pratar genom en som hon kallar för ”Abraham Hicks” – hon kanaliserar genom honom och därför kan hon ibland prata mycket snabbt så du ska helst inte göra något annat än bara lyssna för att kunna följa med flödet!

Vigyana Shakti`s yoga insights, part 3

There is actually a difference between having a flexible body and having a soft tension FREE body.

In the beginning I thought it is the same thing but then I realized it is not quite the same thing.

The pose on the photo is called Hanumanasana – the Monkey pose. I discovered that pose very spontaneously when I was 18 years old while I was stretching myself after a jogging round, I had no idea I was able to do that. That was 8 years before I started with yoga and it was not a pose to me then but just a split. It was first later on I learned that it is also a yoga position. So in my case I didn`t start with yoga to increase my physical flexibility (even though at that time I thought yoga must be my thing just because of that) but I was searching for some deeper insights.

It took me a few years to realize after I had started with yoga that of course physical flexibility is good to have but it does not have to be the main thing in yoga. So if you can`t do Hanumanasana like on the photo or put your fot behind the neck, don`t worry, there is still hope for you to become a thorough yoga practitioner.

You see flexible people in different poses (not only in yoga) and think wow, how is that possible? But what you don`t see and don`t know if these people have a TENSION FREE (or injury free) body.

Flexible people have a tendency to ”over do it”. They know that they are flexible and have no problem to do some quite advanced poses but they still want to push a bit more. But even though they look soft they still may have tensions or maybe even injuries in the body.

Tension free body does not feel any resistance while doing even quite advanced poses. By resistance I mean that you may feel the stretch but it does not hurt in any way. But it does`nt mean that you then must be able to make a knot out of yourself, no. You still feel the limit how much you can come into the pose but there is just no tensions. I personally do not always have a tension free body but as soon as I increase my yoga practise and do long programs regularly my tensions melts away. The feeling is fantastic, soft like a newborn baby and sometimes I wonder if I have skeleton at all…

Occasionally I hear my students say to me before the class ”just so you know I am hyper-flexible (in Swedish – överrörlig) so I have to be careful”. Well, one way it is true, you do have to be careful if you are the one who likes to push yourself into the poses BUT if you do it with AWERENESS and listen to your body, you can`t hurt yourself.

Why force yourself into the pose, to whom do you need to prove yourself?

As you can read I do not support forcing the body and do not get impressed by somebodys flexiblity, it can actually be the other way around. When I see this type of hyper-flexible bodys in the class (or personalities, because often it is a certain attitude, at least in the yoga class) and see and feel over eagerness within them I tell them to take it more easy.

These people do not always understand why I ask them to do so and they see me as a mean yoga teacher or think I am someone who likes too SOFT yoga… Well non of it is true. I just want them to discover that you can actually do yoga with a different attitude, without force and still get a lot out of it.

Don`t get lost in the physical body obsession, learn to communicate with your body instead. While doing yoga or sometimes in the breaks between the different poses, feel the life in you body, energy moving, blod flowing etc. Your body can be your best friend when you treat it right. You and your body need to cooperate with each other. Get the feeling if your mind and body is at the same level. Your eagerness may want to push you harder in yoga but if your body is not ready for it why use force and injure yourself?

I am 41 years old and I have never visited a chiropractor, physiotherapist or whatever they all are called who suppose to repare your body again. I have never hurt myself with yoga, never over stretched, never hurt my back etc. It is grazy for me to hear stories how people go to rehab to repare themselves after they have overdone some yoga pose. Hello!? It`s suppose to be the other way around.

Once you start to treat your body with awareness and you become soft and tension free it will also affect your mind. By releasing all these tensions from the body even your mind becomes ”felixible” and more open and intuitiv. Negativ thoughts can`t hold on to you anymore and you feel yourself innerly free. Thats why people look so happy after the yoga class! They don`t even realize themselves what has happend but they just feel so happy.

When physical tensions are released from the body with yoga, when the mind becomes clear after the breathing exercises, when you let go totally in the deep relaxation (like Yoga Nidra) and when you come to the point of experiencing inner stillness within you in the meditation… Then there is not many physical or mental tensions left in the body. Stress has left the building and happiness takes over.

This is something I am witnessing after each yoga class I am teaching. It is strongest when people come several days in a row to intensiv courses, like the one I just had after Christmas or the New Years course which I am teaching now.

Let`s increase the body awareness in the yoga classes and aim for the happy, soft and TENSION FREE body this year!

To be continued…

My very deep yoga teacher insights which I want to share.

Most people who come to their first yoga class expect their yoga teacher to show everything. So that they can copy and do it so precise as their instructor with beliving that then they do it right.

Well, I don`t show anything in my classes and that seems to be quite unique these days in the modern yoga world and that`s why I think it is worth sharing. Läs mer

Just before I present my first pair of yoga pants for women to you I have something else I want to share.

The topic is Yoga.

While I have been running my yogaschool in Malmö I have made some interesting observations when it comes to practising and teaching yoga. Most of the things come to me while I am guiding my yogaclass and there is many things I want to share and express. Läs mer